General Chairs


Guojun Wang, Guangzhou University, China

Roberto Di Pietro, Hamad Bin Khalifa University, Qatar

Ju Ren, Central South University, China